جهت دریافت آخرین قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید: 88679212-021

عملکرد سیستم روشنایی

نحوه نصب و اجرا

سیستم و پروتکل دالی به شکلی طراحی شده است که کمترین میزان مصرف انرژی و همچنین کمترین میزان صرف زمان و انرژی را برای برای دست یابی به بهره وری انرژی بالا داشته باشد. سیستمی که برای انتقال اطلاعات تنها به به یک زوج سیم به صورت موازی و لوپ مابین تجهیزات دالی احتیاج دارد، و این ویژگی به طراحان این امکان رامیدهد که در صورت لزوم حتی در بناها و ساختمانهایی که سیستم روشنایی آن راه اندازی شده است با صرف کمترین زمان میتوان سیستم را از حالت سنتی و پرمصرف به سیستم هوشمند قابل برنامه ریزی تبدیل کرد.

بهره گیری از نور روز

سیستم هوشمند روشنایی این مزیت را داراست که در طول روز و زمانهایی که شما از سیستم روشنایی ساختمان استفاده میکنید، مصرف ارنژی شما را کاهش دهد.ای سیستم با بهره گیری از نور خارجی و محیطی با استفاده از سنسور های خود میزان شدت روشنایی چراغ ها را کاهش میدهد و نور شناوری تولید میکند که در هر لحظه ور خود را با نور دریافتی از محیط تنظیم میکنند، این فرایند نیز توسط سنسور های موجود در این سیستم فراهم میشود.

بازگشت سرمایه

با توجه به هزینه های انرژی مصرفی و با توجه به قیمت های حامل های انرژی در کشور ، و همچنین با توجه به ارزش بالای انرژی در جهان نیاز به نگرش دوباره در نحوه مصرف و نیز کنترل و مدیریت انرژی بیشتر از پیش احساس میشود، به همین دلیل سیستم های مدیریتی ساختمان از جمله LMS سیستم مدیریت روشنایی در کنترل و مدیریت پیشنهاد میشود. سیستم هوشمند سازی روشنایی نیز در ابتدا هزینه مازادی را برای بهره بردار و استفاده کننده در بر دارد ولی این هزینه طی مدتی مابین ۱ تا ۳ سال بسته به نوع پروژه و نحوه استفاده از سیستم به بهره بردار باز خواهد گشت، ولی به این نکته نیز باید توجه داشت که این سیستم طی چند سال بعدی به سود دهی نیز میسرد و همچنین بهره بردار به جای استفاده از سیستم های سنتی از سیستم مدیریت هوشمند بهره خواهد برد.

جهت دریافت آخرین قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید: